Valmennustunnit

Olen tason II Centered Riding ® -ohjaaja. Käyn pitämässä tilauksesta Centered Riding pohjaisia istunta- , koulu-, este- ja teoriatunteja Etelä-Suomessa Vihdin / Nummelan läheisyydessä, sekä käyn myös säännöllisesti vanhojen valmennettavieni luona Itä-Suomessa Joensuussa, joten kiinnostuneet voivat myös ottaa yhteyttä ja kysyä aikatauluja. Lähden pyynnöstä pitämään tunteja kurssimuotoisesti viikonlopuiksi (onnistuu myös viikko-kurssit) myös kauemmaskin. Ryhmäkoko tunneilla voi olla 1 - 3 ratsukkoa. Jos tallillasi on ratsukoita, jotka haluavat tutustua erilaisiin tapoihin parantaa istuntaa ja sitä kautta yhteistyötä hevosen kanssa, voitte kasata sopivan ryhmän. Perusteiden jälkeen suosittelen yksityistunteja jolleivat ratsukot ole aivan samalla tasolla, sillä tavoin opetus on tehokkainta.

Valmennukseni perusta on se, että haluan tietää, mitä ihminen hevoseltaan ja harrastukseltaan haluaa. Kun tavoitteet, käytettävät resurssit ja puitteet ovat tiedossa, on valmentautumisen järkevä suunnittelu helpompaa. Opetuksessani lähden liikkeelle myös siitä, että varusteiden tulee olla hevoselle mahdollisimman sopivat, mm. kuolainvalinnoissa ollaan perillä valitun kuolaimen vaikutusmekanismista ja käytöstä, ja että satula, suitsitus ja suojitus on hevoselle sopivaa ja tarpeellista.

Itse Ratsastuksen opetus pohjautuu aina istunnan vaikutukseen ja ihmisen ja hevosen väliseen vuorovaikutukseen. Oli valittu laji sitten kouluratsastus, esteratsastus, western taikka ihan vaan puskaratsastus, lähtökohdat työskentelyyn ovat silti samat. Ratsastuksen opettamisessa ja ratsukon valmentamisessa tärkeimpänä pidän sitä, että ratsastaja on tietoinen siitä mitä tehdään, miten tehdään ja erityisesti MIKSI tehdään. Tavoitteenani on opettaa ihmistä kouluttamaan samalla hevostaan, mutta tarvittaessa kiipeän itsekin selkään, jos koen sen tarpeelliseksi. Tavoitteenani on myös antaa ihmiselle työkaluja kehittää itseään ja hevostaan eteenpäin, sekä harjoituksia yksin tehtäväksi ennen seuraavaa valmennuskertaa. Harjoitusten tähtäimenä on opettaa ratsastajalle itsekriittisyyttä sekä antaa sellaisia harjoituksia ja kokemuksia, joiden perusteella ratsastaja oppii itse korjaamaan virheitään. Näin työskentelystä tulee hevosellekin reilumpaa. Mottoni valmentajana onkin "Haluan tehdä itseni tarpeettomaksi".